Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Για Ασθενείς

Παρακάτω παρατίθενται οδηγίες και κείμενα που αφορούν στις εξετάσεις

Επιλέξτε από τις παρακάτω συνδέσεις ανάλογα με τι σας ενδιαφέρει. 

Πληροφοριακό Υλικό  Εξετάσεων

Η Γαστροσκόπηση

Η Κολονοσκόπηση

Η Ασύρματη Ενδοσκοπική Κάψουλα (PillCam2)

Η Πολυποδεκτομή

Αντιμετώπιση Αιμορροΐδων

Ενδοσκοπική Γαστροστομία

Υλικό Εικόνων και Βίντεο

Οδηγίες Προετοιμασίας Ενδοσκοπήσεων

Γενικές οδηγίες για τις Ενδοσκοπήσεις

Προετοιμασία για Γαστροσκόπηση

Προετοιμασία για Κολονοσκόπηση με Φωσφοσόδα (Botania Phosphates)

Προετοιμασία για Κολονοσκόπηση με διαλύματα PEG (Fortrans/Kleen Prep)