Η Γαστροσκόπηση

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:

         1. Είναι  η εξέταση εκλογής για την άμεση απεικόνιση του ανώτερου πεπτικού σωλήνα (οισοφάγος , στόμαχος, 12/λο) και είναι   απαραίτητη στις εξής περιπτώσεις:
  •     Σιδηροπενική Αναιμία ( χαμηλός αιματοκρίτης με χαμηλό σίδηρο-φερριτίνη )
  • Μέλαινες κενώσεις  (μαύρα κόπρανα)
  • Επίμονη ή μακροχρόνια Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (καούρες)
  • Δυσπεπτικά ενοχλήματα (κρίση ιατρού)
  • Δυσφαγία , Ανορεξία, Απώλεια Βάρους, Επίμονοι Έμετοι     
 2. Είναι ασφαλής και ανώδυνη εξέταση.
 3. Διαρκεί 5-10 λεπτά.
 4. Διενεργείται – κατ΄επιλογή – με τη χρήση ήπιας καταστολής (‘μέθη’ με μιδαζολάμη), βαθιάς καταστολής (προποφόλη), ή και χωρίς καταστολή με  τη χρήση  τοπικού αναισθητικού (ψεκασμός ξυλοκαΐνης).
 5. Πρέπει να καταγραφούν όλα τα φάρμακα που λαμβάνετε, προκειμένου να λάβετε κατάλληλες οδηγίες τροποποίησης ή διακοπής.
 6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ :  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΛΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6-8 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ.
 7. Αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης θα λάβετε την απάντηση και οδηγίες.
 8. Αν ληφθούν βιοψίες από κάποια βλάβη, αυτές θα αποσταλούν σε παθολογοανατομικό εργαστήριο και θα λάβετε απάντηση σε λίγες ημέρες.
 9. Μία ώρα μετά την εξέταση μπορείτε να αρχίσετε τη λήψη νερού, φαγητού ή φαρμάκων.
 10. Σε περίπτωση λήψης καταστολής ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η οδήγηση και η χρήση επικίνδυνων μηχανημάτων ή εργαλείων για το υπόλοιπο της ημέρας της εξέτασης λόγω ελάττωσης των αντανακλαστικών αντιδράσεων. Για αυτό το λόγο, καλό είναι να σας συνοδεύει δεύτερο άτομο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας.